loading

КАК ДА СЪХРАНЯВАМЕ ПРАВИЛНО МОТОКАРА

Main Image

Независимо дали използвате мотокара ежедневно или само периодично през седмицата или месеца, винаги е важно вашата машина  да се съхранява правилно.

Правилното съхранение на мотокара ще гарантира, че ще  е готов за употреба при нужда . Също така ще се намалят общите разходи за поддръжка и евентуалното време  на престой на машината  поради прекомерно износване и излагане на метеорологичните условия.

За да ви помогнем правилно да съхранявате мотокара, вижте съветите по-долу.

Ежедневно складиране:

 • Паркирайте на суха и равна повърхност.
 • Уверете се, че спирачката за паркиране е включена правилно.
 • Уверете се, че мачтата е наклонена на вертикално положение и вилиците  са спуснати на земята.
 • Завъртете ключа  в положение "изключено" и извадете ключа.
 • Когато използвате двигател с гориво, затворете клапана за изпускане на горивото в резервоара и изключете.

daily_storage.jpg

Дълъг период на съхранение:

 • Изключете щепсела на батерията и я съхранявайте на тъмно място.
 • Нанесете смазката против ръжда върху вала, пръта и другите изложени части.
 • Покрийте вентилатора и други места, където може да навлезе влага.
 • Покрийте целия повдигач.
 • Смажете всички точки на смазване.
 • Поддържайте налягането на въздуха в гумите .
 • Въвеждайте в експлоатация мотокара поне веднъж седмично.
 • Когато използвате двигател с гориво, затворете клапана за изпускане на горивото в резервоара и изключете ключа.

maxresdefault.jpg

Следвайки простите стъпки, ще можете да съхранявате мотокара си правилно и да осигурите оптимална функция за целия му живот.