loading

Удължени интервали за смяна на маслото за тежкотоварни мотокари Hyster

Main Image

За да върви работата на пристанищата, Hyster® Big Trucks вече имат по-големи интервали за смяна на хидравличното масло, което спомага за повишаване на времето за обслужване и намаляване на общите разходи.

Хидравличното масло е важно за поддържането и защитата на хидравличната система , включително цилиндрите, мокрите спирачки, клапаните и хидравличните компоненти. Смяната на хидравличното масло може да бъде скъпа част от периодичната поддръжка, не само в разходите за самото масло, но също така и в частите и труда, участващи в процеса, както и свързаното с тях време на престой.

Заедно с партньора Shell е налице услуга за мониторинг на състоянието на масло, наречена Shell LubeAnalyst, за  всички Hyster® Big Trucks, която услуга  може да помогне за удължаване на интервала за смяна на хидравличното масло от 3000 до 10.000 моточаса (при условие на положителни резултати при вземането на проби от маслото). Тази услуга е особено полезна за операциите на Big Truck, където количеството хидравлично масло, което трябва да бъде променено, може да достигне до 850 литра.

Вземането на проби от хидравличното масло с помощта на Shell LubeAnalyst помага да се локализират потенциалните проблеми с повреда масло или компонентите, преди те да станат критични. Системата предоставя отчет, съдържащ подробен анализ на пробите, с изчерпателни действия и препоръки за поддържане или подобряване на състоянието на маслото. Това помага за намаляване на разходите чрез предотвратяване на потенциални щети, предварително планиране на поддръжката и намаляване на времето за престой. Докладите за състоянието на маслото са достъпни на имейл или могат да бъдат изтеглени онлайн на 20 различни езика.

Чрез полеви тестове със Shell LubeAnalyst специалисти от Hyster Europe откриха, че е възможно да се постигне прогнозно намаление на разходите до 67% за период от 10 000 моточаса (без да се включват разходите за труд или разходите за престой).

За повече информация, моля свържете се с нас.