loading

Безопасна работа с мотокари и електрокари

Main Image

Безопасна работа с мотокари и електрокари е от изключително значение за правилната експлоатация на машините здравето и живота на водача и хората, които работят в близост. Независимо дали сте закупили електрокар, газов или дизелов мотокар е необходимо да съблюдавате мерки, които ще гарантират безаварийната експлоатация на машината, както и здравето и живота на оператора и тези, които са в работния периметър на машините. Понякога поради различни причини се пренебрегват или не се обръща достатъчно внимание на мерките за безопасност, което може да има трайни, неблагоприятни последици. Желателно е да се избягва използването на складова техника на места с недобри условия – неравни, зацапани и изровени подови повърхности, недобро и недостатъчно осветление, места с  лоша видимост и неправилно и нерационално проектирани и неукрепени стелажни системи.

Blog-Post-Image-XT_2.jpg

Стандартите за безопасна работа на електрокари и мотокари се осъвременяват и разработват през  последните 50-60 години. У нас от 2005 година са регламентирани последните здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари, публикувани в Наредба 10.

Основни правила за безопасна работа с мотокари и електрокари:

 • Само обучен специалист може да работи с електрокар или мотокар.
 • Никога не позволявайте на хора, които нямат необходимите умения и познания, да боравят с машината.
 • Ремонтните дейности трябва да се осъществяват само от квалифицирани сервизни специалисти;
 • Винаги ползвайте предпазния колан;
 • Ползвайте електрокарите за работа на закрито и в редки случаи на открито;
 • Операторът на електрокара/мотокара винаги трябва да бъде с лични предпазни средства – каска, ръкавици и обувки;

servicing_forklifts2.jpg

 • Винаги без изключение трябва да съобразявате теглото на товара с товароподемността на машината. В никакъв случай не бива да допускате претоварване;
 • Работата с машините трябва да се извършва по чисти, обезмаслени и равни повърхности. Ако повърхностите по работното трасе на електрокарите и мотокарите са с големи неравности, съществува сериозен риск от компроментиране на машината;
 • Подовите повърхности, по които регулярно преминават мотокарите и електрокарите, трябва да са здрави, износоустойчиви, да осигуряват необходимото сцепление между подовото покритие и гумите на машините, да са проектирани и изпълнени с подходящ наклон за оттичане на вода;

NEW_LPG_ENGINES_FOR_HYSTER_FORKLIFTS_INCREASE_FUEL_EFFICIENCY_AND_POWER_a-700x468.jpg

 • Обърнете специално внимание, ако работите с електрически машини – електрокари, стакери, рийчтраци или колички в недобре осветени складови помещения. При всички случаи трябва да осигурите нормално осветление, било то чрез фаровете на някои от машините (електрокари, рийчтраци) или инсталиране на допълнителни осветителни тела. Никога не ползвайте в складовете си свободно висящи от тавана крушки;
 • Ако имате газов мотокар, бъдете внимателни и не допускайте елементите на газовата уредба да се нагряват повече от 50С;
 • Всеки ден трябва да проверявате изправността на Вашия електрокар/мотокар. При съмнение или констатиране на повреда се свържете със специалистите от обслужващия сервиз;
 • Бъдете внимателни при работата с лостовете и не носете дрехи с широки дълги ръкави;
 • Не работете с насипни товари и бъдете особено внимателни, когато се налага да премествате обемни стоки;
 • При всички случаи товарът трябва да се разпредели равномерно и добре балансиран върху вилиците. Никога не поставяйте товари на върха на вилиците;
 • Водачът не бива да напуска машината в случаите когато тя е с вдигнати вилици;
 • Обърнете внимание, когато работите с обемни товари, които ограничават видимостта Ви;
 • При товарене на стока спуснете вилиците, след натоварване повдигнете и наклонете назад, за да стабилизирате товара. Когато електрокарите и мотокарите се движат с товар върху вилиците, те трябва да са повдигнати мин. на 25-30 см от повърхността;
 • Когато мачтата се вдига или спуска, около и пред вилиците не бива да има стоящи или преминаващи хора;
 • При спускане или вдигане на товара, машината не трябва да е в движение;
 • Бъдете изключително внимателни когато минавате през коридори или други тесни участъци;

maxresdefault.jpg

 • По време на работа обърнете внимание на състоянието на машината – хидравлика, ел.части, регулирането на скорости. При съмнения за неизправност, моля, свържете се със сервиза, който обслужва Вашия парк;
 • Ако работите с електрокар, стакер, рийч трак, електрическа количка, наблюдавайте напрежението в батерията по време на работа, за да може да заредите или смените батерията когато напрежението падне. Например, ако батерията на Вашата машина е 48V, тя трябва да се смени или зареди при стойности под 43,2V;
 • Ползвайте спирачка преди накланяне на мачтата напред/назад;
 • Когато мачтата е в максимално високо положение с товар върху вилиците е необходимо да бъде наклонена назад, за да се стабилизира товара;
 • Ако мачтата е с работна височина над 3.00 м е необходимо да се вземат мерки за допълнително укрепване и стабилизиране на товара;
 • Покривите на машините – електрокари и мотокари служат за предпазване на водача от падащи предмети;
 • При движение на електрокарите и мотокарите с товар върху вилиците не накланяйте мачтата напред и не натискайте рязко спирачка;
 • В никакъв случай не бива да се допуска стоене или преминаване под вдигнатите вилици на машините;

J1.5-2.0XNT-App1.png

 • Внимавайте при подреждане на товарите да не нараните гумите на електрокара/мотокара;
 • Обърнете специално внимание на преминаващи хора по Вашия път, винаги ползвайте предупредителна звукова сигнализация;
 • Контролирайте скоростта на Вашия мотокар/електрокар, когато минава през неравности по пода;
 • Операторът на машината в никакъв случай не трябва да превозва други хора, както и да показва части от тялото си извън кабината;

Свържете се с нас за повече информация и запитване.